top of page
Høvedmannskurs - Bilde1.jpg

Om Bergen Kystlag

Etablert 1983

Bergen Kystlag 

er et lokallag i Forbundet KYSTEN, og har siden 1983 ledet kystkulturelle aktiviteter og kunnskapsoverføring i sjøferdsel og håndverk, med mottoet «vern gjennom bruk». Med flere hundrede medlemmer viderefører vi vår kystkulturarv til kommende generasjoner.

Båtene settes på sjøen om våren og tas på land om høsten.  I løpet av sommersesongen har vi aktiviteter på sjøen, som seiling, roing, drar på utflukt til steder og øyer, og deltar i andre arrangementer i Bergen og omegn.  

I løpet av året møtes vi fast hver onsdag kl. 18.00, med medlemskvelder, seiling, roing og håndverk.  I tillegg arrangerer vi kurs, foredrag og sosiale sammenkomster.

Bærekraft og miljøet!

Bergen Kystlag tar kystkulturarven inn i et friluftsliv, med bærekraft og miljø som mål for vår felles fremtid.

Noe for deg? 

Vi ønsker alle velkommen, som vil bruke fritiden sin på noe meningsfylt, få kunnskap og trene ferdigheter i et godt og trygt sosialt felleskap.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss.

Om Bergen Kystlag: About Us
bottom of page